VALKEAKOSKI Rapolanharju


Valkeakosken Sääksmäellä sijaitseva Rapolanharju on nykyään osa Vanajaveden laakson kansallismaisemaa ja valtakunnallisesti merkittävää Sääksmäen-Tarttilan kulttuurimaisema-aluetta. Suomen suurimman muinaislinnan lisäksi alueella on esihistoriallisen ajan asutuksen jäännöksiä, kalmistoja, uhrikiviä sekä muinaispelto.

Polun varrella sijaitsevat muinaisjäännökset:
1. Matomäen rautakautinen röykkiöalue >>>
2. Hirvikallion rautakautinen röykkiöalue ja polttokalmisto
3. Voipaalan uhrikivi
4. Hirvikallion uhrikivi
5. Rapolan rautakautinen linnavuori >>>

Muut nähtävyydet: Reitin varrella sijaitsee kaksi 1500-luvun lopulla syntynyttä kartanoa. Niistä Rapolan kartano on presidentti P. E. Svinhufvudin synnyinkoti (1861). Voipaalan kartano on Valkeakosken kaupungin ylläpitämä kulttuurikeskus. Kartanoiden läheisyydessä sijaitsee 1550-luvulla rakennettu Sääksmäen harmaakivikirkko. Rapolanharjun alue on myös tunnettu kulttuurivaikutteisten kasvien esiintymisalue ja siellä on mm. valtakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppialueita sekä tervaleppäkorpia.

Polun pituus: 6 km

Opasteet ja polkumerkintä: Polun kulkua osoittavat hannunvaakuna-merkeillä varustetut pylväät. Polun varrella on useita informaatiotauluja.

Saavutettavuus: Polku on paikoin jyrkkärinteinen eikä sovellu liikuntaesteisille.

Varustus: Voipaalan kartanolla kahvi- ja yöpymismahdollisuus.

Ajo-ohje: Maantietä 130 pitkin Valkeakosken Sääksmäelle, josta tienvarsiopastus Voipaalan kartanon P-alueelle. Sieltä opastus edelleen Rapolanharjulle.

Sijaintikoordinaatit:
EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6789116, 342197
KKJ yhtenäiskoordinaatisto: 6791966, 3342303

Lisätietoa polusta:
http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/kulttuuri_ja_...
Valkeakoski Rapola 01Valkeakoski Rapola 02Valkeakoski Rapola 03Valkeakoski Rapola 04Valkeakoski Rapola 05Valkeakoski Rapola 06AValkeakoski Rapola 07


Lähin osoite: Sääksmäentie 772, 37700 Valkeakoski

 © Museovirasto