RAAHE Kettukankaan muinaispolku


Polun varrella sijaitsee lukuisia muinaisjäännöksiä: röykkiöitä, palokivikumpuja, asumuspainanteita sekä osin tuhoutunut jätinkirkko.

Polun varrella sijaitsevat muinaisjäännökset:
Kettukankaan kivikautiset asumuspainanteet, kiviröykkiöt ja osa jäljellä olevasta jätinkirkosta. >>>

Muut nähtävyydet: Mattilanperän talonpoikaistalo ja Saloisten kotiseutumuseo.

Polun pituus: 0,6 km

Opasteet ja polkumerkintä: Polun alkupäässä on informaatiotaululla tietoa kohteesta, lisäksi muutamassa kohteessa polun varrella on esitetty merenpinnan korkeus kivikaudella. Kyläyhdistys on tehnyt esitteitä, jotka ovat saatavilla infotaulun viereisessä postilaatikossa. Polku alkaa Mattilanperältä Kopsaan johtavan maantien varrelta ja se on merkitty maastoon puisin hannunvaakunapaaluin.

Saavutettavuus: Helppokulkuinen, polku kiertää viehättävässä mäntypuuvaltaisessa maisemassa pitkin Kettukankaan harjua. Polun alussa, Mattilanperän tien toisella puolella, on paikoitusalue ja levähdyspaikka. Polun alkupäässä puiset portaat johdattavat reitille.

Ajo-ohje: Ajetaan Raahesta Valtatietä 88 kaakkoon Vihannin suuntaan noin 17 kilometriä. Kopsan kylässä käännytään oikealle Mattilanperälle johtavalle tielle ja ajetaan sitä noin neljä kilometriä. Muinaisjäännösalue on merkitty tienviitalla, jossa lukee Kettukankaan muinaisalue.

Sijaintikoordinaatit:
EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 7164038, 386728
KKJ yhtenäiskoordinaatisto: 7167038, 3386855

Lisätietoa polusta:
http://www.raahe.fi/matkailu/kayntikohteet/...
Raahe Kettukangas 01ARaahe Kettukangas 02Raahe Kettukangas 03Raahe Kettukangas 04


Lähin osoite: Martikkalantie 206, 92230 Raahe

 © Museovirasto