PAIMIO Penimäen polku


Paimionjokilaakson viljelysaukeaa reunustavilla korkeilla kallioilla on joen länsipuolella useita pronssikauden kiviröykkiöitä, hiidenkiukaita. Polku johtaa Penimäen kahdelle röykkiölle ja niiden lähistöllä olevalle opastaululle. Röykkiöiden takaiselta kallion reunalta avautuu näkymä jokilaaksoon - myös sitä nykyisin halkovalle Helsinki-Turku -moottoritielle - parhaiten sellaisena vuodenaikana, jolloin lehti ei ole puussa. Muutoin polku kulkee havumetsässä, jonne myös viime aikojen myrskyt ovat jättäneet jälkensä.

Polun varrella sijaitsevat muinaisjäännökset:
Kaksi pronssikautista kiviröykkiötä sijaitsee kallion laella, kumpikin omalla kumpareellaan. Tasalakinen röykkiö tutkittiin 1920-luvulla ja koottiin sen jälkeen ennalleen. Tämän röykkiön reunakehä on ladottu isoista laakakivistä. Toisen röykkiön kivet ovat osittain hajallaan. >>>

Polun pituus: Edestakainen matka on noin 700 metriä.
Opasteet ja polkumerkintä: Polku on merkitty hannunvaakunapaaluin, ja sen varrella on opastaulu.

Saavutettavuus: Polulla on yksi jyrkkä rinneosuus, ja ylhäällä kalliolla liikkumisessa on hieman haastetta, joten kulkureitti ei sovi liikuntarajoitteiselle. Toisaalta vaihteleva maasto ja kiipeilymahdollisuudet innostavat pientäkin lasta kulkemaan itse. Matka ei ole pitkä, ja takaisin tullaan samaa reittiä - alamäkeä.

Varustus: Toisen röykkiön vieressä on matalat penkit evästelyä varten.

Ajo-ohje: Paikalle voi tulla joko 110-tien tai Paimiontien kautta. Käännytään näitä teitä yhdistävälle kapealle hiekkatielle, Käräjätielle, jonka varrella viitta "Penimäen röykkiöt 300 m". Viitan vieressä on parkkipaikka, ja sen reunassa polun lähtöpiste.

Sijaintikoordinaatit:
EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6707460, 259792
KKJ yhtenäiskoordinaatisto: 6710277, 3259865
Paimio Penimyki 01APaimio Penimyki 02Paimio Penimyki 03Paimio Penimyki 04Paimio Penimyki 05Paimio Penimyki 06Paimio Penimyki 07


Lähin osoite: Käräjätie 73, 21510 Paimio

 © Museovirasto