LOVIISA Ehrensvärdinpolku


Ehrensvärdinpolulla esitellään Loviisan maalinnoitusta ja sen rakennusvaiheita.

Polun varrella sijaitsevat muinaisjäännökset:
1. Bastionit Rosen ja Ungern, sekä niihin kuuluvat maavallit >>>
2. Bastionien takana on nähtävissä louhosalueita, kivityömaita, osittain rakennetun bastionin pohja ja vallien maansiirtoalueita.

Muut nähtävyydet: Rakennusperintökohteita: Suuri Rantatie, Garnisonin asuinalue, entinen viinatehdas ja karttuhuoneen paikka. Luontokohteita: linnoituskasvillisuus, jokiluonto, kaksi jalopuulehtoa ja rakennettu puisto.

Polun pituus: 2 km

Opasteet ja polkumerkintä: Pääopaste polun alussa (sama pääopaste on kahdessa kohdassa), pulpettimallinen kohdeopaste (18 kpl) ja tolppamainen tienviitta polun varrella.

Saavutettavuus: Helppokulkuisen reitin pituus on 1,2 km, kaltevuus on max. 8 % ja pintamateriaalina on asfaltti tai kivituhka. Polun lähtöpisteen ja maavallien välinen osuus on luonteeltaan metsäpolku. Sitä kiertää loivempi reitti, jonka pintamateriaalina on pääosin kivituhka. Osa polusta sopii myös liikuntarajoitteisille, mutta silloin vaikeakulkuisemmat kohdat on kierrettävä.

Varustus: Polun varrella on penkkejä.

Ajo-ohje: Pysäköintialueita on urheilupaviljongin ja bastioni Ungernin vieressä, joissa myös pääopasteet sijaitsevat. Urheilupaviljonki sijaitsee Garnisonin kaupunginosassa Karttuhuoneenkadun päässä ja bastioni Ungern Kotkaan vievän tien ja Saaristotien risteyksessä.

Sijaintikoordinaatit:
EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6703422, 457640
KKJ yhtenäiskoordinaatisto: 6706236, 3457792

Lisätietoa polusta:
http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/liikuntajaulkoilu/...
Loviisa Ehrensvyrdinpolku 01Loviisa Ehrensvyrdinpolku 02Loviisa Ehrensvyrdinpolku 03Loviisa Ehrensvyrdinpolku 04A


Lähin osoite: Urheilutie 23, 07900 Loviisa

 © Museovirasto