LAIHIA Viirikallio


Viirikallion moniperiodinen muinaisjäännösalue sijaitsee Laihian ja Mustasaaren/Sulvan rajan lähellä, Tyllijoentien länsipuolella, kunnanrajan ja maantien välisellä metsäalueella. Alueen läpi kulkee Helinevan metsäautotie. Viirikallion etelä- ja kaakkoisrinteellä on viisi röykkiöryhmää, joista yhteen liittyy varhaismetallikautinen asuinpaikka keittokuoppineen. Asuinpaikan alapuolella rinteessä olevista röykkiöistä on tutkittu vuosina 1987-1989 kaksi. Niistä toinen on pitkänomainen, päihin kapeneva, laivan tai veneen muotoinen ja siinä on ladotut seinämät. Toinen röykkiö on matala nelikulmainen, punertavilla hiekkakivilaatoilla päällystetty latomus. Latomuksessa ei ollut esinelöytöjä. Kyseessä on kuitenkin epäilemättä hautaröykkiö, johon vainaja on haudattu polttamatta. Laihialta tunnetaan muutamia muitakin vastaavia hiekkakivilatomuksia, jotka poikkeavat olemukseltaan kalmiston muista haudoista. Tämä poikkeuksellinen hautaustapa ajoittuu varhaiselle rautakaudelle, noin 500 ennen - 100 jälkeen ajanlaskun alun. Asuinpaikalta on löydetty lisäksi korkealaatuisia kvartsiesineitä sekä runsaasti saviastioiden paloja. Osa saviastioista on niin sanottua tekstiilikeramiikkaa, joka on saanut nimensä astian valmistustavasta ja siitä syntyneestä kuvioinnista. Kohdetta pidetään valtakunnallisesti merkittävänä muinaisjäännöskokonaisuutena.

Polun varrella sijaitsevat muinaisjäännökset:
Moniperiodinen muinaisjäännösalue >>>

Ajo-ohje: Laihian keskustasta ajetaan Santaloukontietä noin 8,2 km lounaaseen Tyllijoentielle. Tyllijoentietä ajetaan edelleen 4,5 km etelälounaaseen, kunnes käännytään luoteeseen Helinevantielle. Risteyksessä on hannunvaakuna-opasviitta. Noin 700 m risteyksestä on pysähdys-/kääntöpaikka (metsäautotien risteyksessä) sekä etäisyysviitta kohteelle. Vaihtoehtoisesti Maalahden suunnasta lähestyttäessä käännytään Porintieltä (valtatie 8) Nikkarintielle itään ja edelleen Tyllijoentielle, kunnes saavutaan Helinevantien risteykseen. Tästä suunnasta matkaa on noin 7 km.

Opasteet ja polkumerkintä: Pysähdyspaikalla on etäisyysviitta kohteelle. Polku on merkitty puupaaluilla, joissa on valkoinen raita. Kohteella on opastaulu.

Polun pituus: 330 m

Saavutettavuus: Sopii kävellen kuljettavaksi. Ensimmäiset 270 m kuljetaan metsäautotietä, minkä jälkeen käännytään ojan yli lankkusiltaa pitkin suhteellisen helppokulkuiseen maastoon. Ei sovellu liikuntaesteisille.

Sijaintikoordinaatit:
EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6986091, 236755
KKJ yhtenäiskoordinaatisto: 6989020, 3236820
Laihia Viirikallio 01Laihia Viirikallio 02ALaihia Viirikallio 03Laihia Viirikallio 04


Lähin osoite: Helinevantie 70, 66160 Laihia

 © Museovirasto