LAIHIA Jätinhaudanmaa


Jätinhaudanmaan pronssikautinen asuinpaikka sijaitsee Keskikyläntien molemmin puolin, Peltomaan viljelysaukean pohjoisreunalla, metsäisellä kumpareella. Paikalla on seitsemän suurta hautaröykkiötä sekä asuinpaikkatasannetta ja muutamia keittokuoppia. Arkeologi J. R. Aspelin tutki paikalla vuonna 1869 kaksi röykkiötä. Kaivaus oli Suomen varhaisimpia tieteellisiä arkeologisia tutkimuksia ja Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen. Kohdetta on tutkittu myös 1980- ja 2000-luvuilla, ja se lukeutuu valtakunnallisesti merkittävien muinaisjäännösten ryhmään. Jätinhaudanmaan asuinpaikka ja hautaröykkiöt ajoittuvat vuosille 1000‒500 ennen ajanlaskun alkua. Paikka on vaikuttava ja tunnelmallinen.

Polun varrella sijaitsevat muinaisjäännökset:
Pronssikautinen kalmisto ja asuinpaikka >>>

Ajo-ohje: Laihian keskustasta ajetaan Tampereentietä (valtatie 3) noin 5,3 km etelään Jakkulaan, josta käännytään länteen Isonkyläntielle. Sitä ajetaan edelleen noin 8 km lounaaseen, kunnes käännytään kaakkoon Keskikyläntielle. Ennen risteystä on hannunvaakuna-ennakkomerkki. Risteyksestä on matkaa kohteelle noin 650 m ja peltotien reunaan tasoitetulle pysähdyspaikalle vielä noin 70 m. Pysähdyspaikka on merkitty P-tunnuksella ja hannunvaakuna-merkillä, joka osoittaa kohteelle.

Polku ja opasteet: Kohde sijaitsee aivan tien reunassa, sen molemmin puolin, joten polkua tai polkumerkintöjä ei ole. Tiellä on opasviitta ja kohteella on kaksi opastaulua.

Saavutettavuus: Sopii kävellen kuljettavaksi ja on erittäin helppokulkuinen. Ojan ylittävä lankkusilta ei tosin sovellu liikuntaesteisille, mutta tieltä on esteetön näkyvyys edustavalle kohteelle.

Sijaintikoordinaatit:
EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6983897, 244342
KKJ yhtenäiskoordinaatisto: 6986825, 3244410
Laihia Jytinhaudanmaa 01ALaihia Jytinhaudanmaa 02Laihia Jytinhaudanmaa 03Laihia Jytinhaudanmaa 04Laihia Jytinhaudanmaa 05


Lähin osoite: Keskikyläntie 772, 66450 Laihia

 © Museovirasto