ISOKYRÖ Leväluhta


Leväluhdan rautakautinen kalmisto on Suomen tunnetuimpia arkeologisia kohteita. Kalmisto sijaitsee Orismalassa lähellä Isonkyrön ja Ylistaron rajaa, kallioisen Momminmäen eteläpuolella. Tasaisen peltoaukean keskellä erottuu koivuja ja kuusia kasvava saareke, jossa on vetinen lähteensilmä. Lähteestä ja sen ympäristöstä on löytynyt vuosisatojen aikana runsaasti rautakautista löytöaineistoa: noin 90 ihmisyksilön jäännöksiä, runsaasti hevosen ja naudan luita, hopea- ja pronssikoruja sekä pronssikattila. Palamattomat ihmisluut ja muu löytöaineisto ovat säilyneet savessa ja pohjaliejussa poikkeuksellisen hyvin. Hautaustapa on ainutlaatuinen Suomessa ja Pohjoismaissa, sillä se poikkeaa ajanjakson vallitsevasta tavasta, polttohautauksesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan paikalla on ollut rautakaudella suo- tai järvikalmisto, joka ajoittuu kansainvaellus- ja merovingiaikaan, noin 300-750 jälkeen ajanlaskun alun. Leväluhta on valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännöskohde.

Polun varrella sijaitsevat muinaisjäännökset:
Rautakautinen suokalmisto >>>

Ajo-ohje: Isonkyrön ja Ylistaron väliseltä Valtaalantieltä/Kyrönmaantieltä (valtatie 18) käännytään Orismalan risteyksestä Leväluhdantielle (maantie 7031). Ennen risteystä, kummastakin suunnasta lähestyttäessä, on hannunvaakuna-ennakkomerkki. Leväluhdantietä ajetaan vielä noin 700 m lounaaseen, ja käännytään hannunvaakuna-opasviitalla merkitystä risteyksestä etelään, pientaloaluetta sivuavalle yksityistielle. Noin 100 m päässä on P-tunnuksella merkitty pysähdyspaikka, josta polku jatkuu Momminmäelle.

Opasteet ja polkumerkintä: Pysähdyspaikalla on etäisyysviitta kohteelle. Polku on merkitty puupaaluilla, joissa on valkoinen raita. Opastaulu on sijoitettu pellon reunaan, näköetäisyydelle Leväluhdasta.

Polun pituus: 200 m

Saavutettavuus: Sopii kävellen kuljettavaksi. Momminmäen ylittävä polku on paikoitellen mäkinen ja kallioinen, mutta muuten suhteellisen helppokulkuinen. Polun loppupäässä on lankkusilta ojan yli pellon reunaan, josta polku jatkuu helppokulkuista viljelemätöntä ruohokaistaletta pitkin. Ei sovellu liikuntaesteisille.

Muuta nähtävää: Kyrönmaan patikkareitistö sivuaa Kalliojärven uimapaikkaa ja viihdekeskusta Leväluhdasta noin 2 km luoteeseen.

Sijaintikoordinaatit:
EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6988147, 267548
KKJ yhtenäiskoordinaatisto: 6991076, 3267625
Isokyry Levyluhta 01AIsokyry Levyluhta 02Isokyry Levyluhta 03Isokyry Levyluhta 04Isokyry Levyluhta 05Isokyry Levyluhta 06Isokyry Levyluhta 07Isokyry Levyluhta 08


Lähin osoite: Leväluhdantie 70, 61430 Isokyrö

 © Museovirasto